Nowe wydanie dzieł Krasińskiego

Termin: 25.10.2018
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, sala 18

Kierownicy Katedr:  Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu oraz Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

zapraszają na posiedzenie naukowe
poświęcone wydaniu

Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego
Wystąpią członkowie komitetu wydawniczego, pracownicy UMK w Toruniu:

prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski

„Biały Krasiński” – myśl przewodnia nowej edycji

dr Agnieszka Markuszewska„

Krasiński do czytania” – główne założenia Dzieł zebranych

Posiedzenie odbędzie się w środę, 24 X 2018 r.
o godz. 18.00 w pok. 18 (ul. Gołębia 20).

 

Data opublikowania: 21.10.2018
Osoba publikująca: Janusz Smulski