KOLOKWIA KRAKOWSKIE XIII

Termin: 21.03.2013
Miejsce: Kraków ul.Gołębia 16, sala 42

Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na kolokwium na temat: Estetyka dzieła. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa

Spotkanie III – 21 marca 2013 roku
Miejsce obrad: ul. Gołębia 16, sala 42
 
 
 
 
 
 
 
Program:
9.00
 • Otwarcie
 • Rolf Fieguth, Problem hybrydyzacji w cyklach poetyckich. Od Kniaźnina do Norwida.
 • Józef Tomasz Pokrzywniak, Między kpiną a powagą. Co autor chciał powiedzieć w „Myszeidzie"?
10.15
 • Przerwa na kawę
10.45
 • Marcin Cieński, Melancholia jako estetyka czy doświadczenie? O kilku polskich utworach z lat 1770-1830
 • Piotr Chlebowski, O dramatyczności w „Quidamie" 
 • Dyskusja
13.00
 • Przerwa obiadowa
14.30
 • Mirja Lecke, Wczesna polska powieść – gatunek synkretyczny? 
 • Marek Stanisz, Poetyka dzieła otwartego w świetle wypowiedzi romantycznych krytyków literackich (lata dwudzieste i trzydzieste XIX wieku)
 • Dyskusja
 
Data opublikowania: 15.03.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski