O koreańskim Panu Tadeuszu i jego tłumaczu

Termin: 10.10.2013

Prof. Cheong Byung Kwon w latach 1978-1983 studiował slawistykę, politologię i historię Europy Wschodniej na Freie Universität w Berlinie Zachodnim. Kształcił się również na polonistyce w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapoczątkował on naukową recepcję poezji polskiej w swym kraju.  W roku 1986 otworzył Departament Studiów Polskich na Hankuk University of Foreign Studies, do dziś jedyny w Korei Południowej ośrodek polonistyczny. Przekładał liryki Mickiewicza (Odę do młodości, Sonety krymskie), zainteresował się także jako badacz i tłumacz Panem Tadeuszem. Dzieło to przełożył wraz z trojgiem swych asystentów i wydał w roku 2006 w atrakcyjnej szacie edytorskiej.  Prof. Cheong Byung Kwon również skutecznie popularyzował poemat Mickiewiczowski, dzięki czemu rozszedł się on w znacznej liczbie egzemplarzy.  Koreańskie  Ministerstwo Kultury uznało tłumaczenie Pana Tadeusza za jedną z najważniejszych książek opublikowanych w roku 2006 i zakupiło ją m.in. do bibliotek publicznych, do szkół, do ośrodków kultury koreańskiej za granicą. Zobacz >>

                                                                                                                     Bogusław Dopart

Data opublikowania: 10.10.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski