Doktoranci i rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie przygotowywane w Katedrze

Promotor:

Dr hab., prof. UJ Agnieszka Ziołowicz

Mgr Sabina Bobran, Powinność, krytycyzm, afirmacja. Wokół etosu poety-artysty w późnej twórczości Cypriana Norwida (od „Rzeczy o wolności słowa" do nowel włoskich)

Mgr Paweł Pająk, Symbolika i estetyka romantycznej poezji wizyjnej w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego

Mgr Aneta Kwiatek, Kierunki refleksji o literaturze w środowisku puławskim w latach 1815-1830

Mgr Ewa Wojciechowska, Metafory mimesis w krajowej refleksji o powieści w latach 1831-1863

Promotor:

Dr hab. Roman Dąbrowski

mgr Anna Jończyk, Sentymentalizm w poezji polskiej późnego oświecenia (1795-ok. 1820).

mgr Dominika Świątoniowska, Twórczość Wojciecha Miera w kontekście poezji polskiego rokoka.

mgr Dorota Pilarz, Powiastka w literaturze polskiego oświecenia

Promotor:

Dr hab. Andrzej Waśko