Kierunki badań

Katedra koncentruje się na badaniach historycznych, estetycznych i genologicznych przy założeniu, że między oświeceniem a romantyzmem istnieje  wiele związków kontynuacji i dialektyki w procesie literackim i kulturalnym – oraz że obydwa te okresy należą do szerszej kulturowej wspólnoty czasu.  Realizuje trzy szerokie zadania badawcze:

- Literatura oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury symbolicznej i świadomości zbiorowej

- Indywidualność – samorozumienie – ekspresja: literatura oświecenia i romantyzmu jako medium antropologiczne

- Rozwój form literackich i świadomości estetycznej (od Krasickiego do „przedburzowców").