Nieformalna Inicjatywa Romantyczna

 Nieformalna Inicjatywa Romantyczna powstała w roku 2010, wpisując się w tradycje filomackiego samokształcenia, pomocy koleżeńskiej i studenckiej zabawy.

Nie posiada formalnej struktury organizacyjnej. Nie działa w sposób ciągły, funkcjonuje sytuacyjnie. 
Skupia doktorantów, magistrantów, uczestników seminariów licencjackich oraz przyjaciół naszego środowiska studenckiego i badawczego.
Pierwszą imprezą NIR było spotkanie literacko-artystyczne przyjaciół i sympatyków w duchu filomackich imienin Mickiewicza.
Impreza tego rodzaju, pod nazwą Adamowe, stała się tradycją coroczną.
Pierwszymi liderkami NIR były: mgr Sabina Bobran i dr Monika Stankiewicz-Kopeć, zasługi organizacyjne poniosły też m.in.: mgr Justyna Rybińska i mgr Anna Juchnowicz.  
Obecnie NIR przewodzą doktorantki: mgr Natalia Charysz i mgr Katarzyna Michalik. 
Współinicjatorem i opiekunem projektu jest prof. dr hab. Bogusław Dopart.
 
Ostatnie imprezy NIR:
-  29 XI 2012   Życie i literatura w stanie insurekcji, uroczyste spotkanie dyskusyjne poświęcone poezji Powstania Listopadowego w rocznicę jego wybuchu. Slowo wstępne wygłosił i dyskusję poprowadził Bogusław Wajzer 
-  17 XII 2012  Adamowe 2012