Tradycje

 Katedrę literatury, pierwszą w krajach słowiańskich powołano na Uniwersytecie Jagiellońskim (wówczas Szkoła Główna Koronna) w okresie oświecenia (1782). Kurs literatury polskiej zainicjował znakomity uczony okresu romantyzmu, Michał Wiszniewski. Jego następcą miał zostać Adam Mickiewicz, do czego nie dopuściły władze zaborcze. Wśród wybitnych badaczy oświecenia i romantyzmu na UJ znaleźli się m.in.: Stanisław Tarnowski, Stanisław Windakiewicz, Ignacy Chrzanowski, Józef Kallenbach, Stanisław Pigoń, Juliusz Kleiner, Kazimierz Wyka. Katedra powstała w roku 2005 i odtąd pracuje w niezmienionej obsadzie: prof. dr hab. Bogusław Dopart (kierownik), dr hab. Agnieszka Ziołowicz prof. UJ, dr hab. Roman Dąbrowski, dr hab. Andrzej Waśko, dr Iwona Węgrzyn, dr Grzegorz Zając.